...

Apotheken moeten in handen zijn van apothekers. Dat werd al in 1973 vastgelegd in de vestigingswet. De persoon van de apotheker officina-houder is dus erg belangrijk. Alleen stelt Ide vast dat de ontzuiling ook in de apotheekwereld nog altijd een feit is. 12,85 procent van de Belgische apotheken is in handen van de ziekenfondsen (Vlaanderen: 8,6 %; Wallonië 20,28 %). De apotheek als beleggingsobject heeft als negatief neveneffect dat jonge, beginnende apothekers het financieel niet kunnen opbrengen en steeds meer apotheken verdwijnen in ketens. Angelsaksisch model De druk van Europa is echter groot om geneesmiddelen uit de apotheken te halen en ze ook op andere plaatsen aan de man te brengen. Dit Angelsaksisch model is gevaarlijk omdat de expertise van apothekers op die manier compleet genegeerd wordt. Daarom vraagt Ide in zijn voorstel van resolutie dat de regering het belang van de rol van de apotheker zou blijven benadrukken en maatregelen zou nemen om dat te bereiken. Hij wil ook dat de invloed van de ziekenfondsen in apotheken wordt tegengegaan. Ide wil ook dat de regering de ketenvorming tegengaat en een specifieke taskforce opricht binnen de EU om te lobbyen voor het Belgisch model en reclame voor geneesmiddelen tegen te houden. Hij wil dat er ook streng wordt opgetreden tegen alle vormen van geneesmiddelen die nu al in de warenhuizen worden verkocht. Er zijn maatregelen nodig om die te weren. Overname Ook de overname van apotheken moet geregeld worden zodat het principe van de apotheker die eigenaar is van zijn apotheek kan bestendigd worden. Jonge apothekers moeten de kans krijgen om eigenaar te worden zonder dat de individuele belangen van afscheidnemende apothekers worden geschaad. En ten slotte wil Ide dat er wetgevende initiatieven worden genomen met betrekking tot de beperking van het eigendoms- en exploitatierecht van apotheken en met betrekking tot de overdracht ervan.