...

Vijftig procent van de geneesmiddelen die dagelijks over de toog gaan, houdt geen enkel risico in voor de gebruiker. Bij slechts vijf procent is het gebruik ervan een contra-indicatie om achter het stuur te gaan zitten. Niet alleen de werking van geneesmiddelen, maar ook de combinatie met alcohol of andere pillen kan de stuurvaardigheid hypothekeren. Bijsluiter "De bijsluiter helpt de patiënt niet te beslissen of hij het middel wel moet gebruiken en, als hij het gebruikt, hoe hij dan zijn rijgedrag kan aanpassen", zegt professor De Gier van de Rijksuniversiteit van Groningen. Huisarts noch apotheker wijst bovendien de patiënt consequent op het mogelijke gevaar. Drie Europese landen - Nederland, Frankrijk en Spanje - hebben nu al een sticker op het geneesmiddelendoosje die wijst op het gevaar van het desbetreffende geneesmiddel en rijden. Dat bleek op de DRUID-slotconferentie in Keulen. DRUID staat voor 'Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines'. Het onderzoeksproject DRUID werd uitgevoerd door meer dan 30 onderzoeksinstituten uit 18 Europese landen. Het budget van het vijfjarige project was 23,4 miljoen euro. De overige landen blijven achter en daar moet verandering in komen. Gevarendriehoek Vandaar dat het voorstel werd gelanceerd om een uniform waarschuwingssysteem in alle landen in te voeren. Dat zou bestaan uit een nieuw categoriestelsel met een balkje dat op elk geneesmiddelendoosje wordt afgeprint. In dat balkje staat een gevarendriehoek met een autootje en een cijfer van 0 t.e.m. 3. Middelen met ernstige effecten op de rijvaardigheid (zoals slaap- en kalmeermiddelen) krijgen cijfer 3. Middelen met een licht versuffend effect (zoals antihistaminica) krijgen het cijfer 1.