...

Roche herinnert eraan dat bevacizumab in België alleen wordt terugbetaald in combinatie met een taxaan, paclitaxel, bij patiënten met een gemetastaseerde, drievoudig negatieve borstkanker, een bijzonder agressieve vorm van borstkanker, die geen van de klassieke drie receptoren (oestrogenen, progesteron en HER2/neu) tot expressie brengt. Alleen een borstkanker die minstens één van die receptoren tot expressie brengt, kan worden behandeld met klassieke niet-chemotherapeutische middelen zoals trastuzumab (Herceptine) en hormonale behandelingen (oestrogeenantagonisten, aromataseremmers, LHRH-agonisten). De prognose van een gemetastaseerde, drievoudig negatieve borstkanker is dan ook zeer slecht.Klinische gegevens Bij een gemetastaseerde, drievoudig negatieve borstkanker bedraagt de progressievrije overleving (PFS) bij behandeling met paclitaxel alleen 5,3 maanden. Met de combinatie paclitaxel/bevacizumab stijgt de PFS tot 10,6 maanden. (1) In een recentere studie verbeterde bevacizumab bij patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker die al een behandeling hadden gekregen met een taxaan, de overleving van één tot meer dan twee jaar. (2) De bijwerkingen van bevacizumab zijn beperkt in vergelijking met die van chemotherapie.(3,4)Twijfelachtig perscommuniqué Het perscommuniqué dat door het KCE werd verspreid, stemt niet echt overeen met de inhoud van het rapport. Het verwijst naar een beslissing van de Amerikaanse FDA, maar vergeet te vermelden dat zowel het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) als het Amerikaanse NCCN het gebruik van bevacizumab blijven aanbevelen niet alleen bij drievoudig negatieve borstkanker, maar bij alle patiënten met een HER2- gemetastaseerde borstkanker.