...

De cijfers werden prijsgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij ondervroeg de Nederlanders over de manier waarop de hoogte van de zorgpremie zou moeten berekend worden. Bij de vraagstelling werd ook nagegaan wat het profiel was van de ondervraagde. Daaruit blijkt dat het vooral niet-rokers zijn die vinden dat de premie van rokers een stuk de hoogte moet ingaan. Als het gaat om niet-rokers, dan is 65 procent de mening toegedaan dat rokers meer zorgpremie zouden moeten betalen, tegenover 38 procent van de gelegenheidsrokers. Maar zelfs 18 procent van de rokers vindt het niet meer dan billijk dat rokers meer zouden moeten betalen voor hun zorgverzekering.