...

In januari 2011 werd het Witboek Farmacie voorgesteld. De manier waarop dat Witboek in de praktijk moest worden omgezet, was andere koek. Nederland heeft een goede reputatie als het om farmaceutische zorg gaat, maar alles kan beter. In het Witboek staat onder meer beschreven dat de apotheker zich, als professionele hulpverlener, gespecialiseerd in geneesmiddelen en patiëntenbegeleiding, moet profileren. De zorg voor chronische en oudere patiënten krijgt een centrale plaats, net zoals de begeleiding van patiënten die meerdere geneesmiddelen nemen. Op die manier moeten nevenwerkingen door interactie vermeden worden. Ook kan een betere opvolging zorgen voor een betere therapietrouw. Dat heeft weer gevolgen voor de ziekteverzekering: het voorkomt immers ziekenhuisopnames. Richtlijnen In het Nationaal Routeplan Farmacie staan 15 nieuwe richtlijnen farmaceutische zorg. Drie daarvan richten zich specifiek op astma/COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. Er komt een bijzondere opleiding 'openbaar apotheker'. Het Nationaal Routeplan voorziet ook in een aantal baanbrekende nieuwigheden. Zo zal, bij een aantal omschreven aandoeningen, de reden van voorschrijven op het voorschrift vermeld worden. De apotheker krijgt ook inzage in de labowaarden waardoor hij richtlijnen kan geven omtrent bepaalde geneesmiddelen.