...

FarmaActueel heeft bij de apothekers een poll uitgevoerd om te weten of zij een intensere samenwerking zien zitten. 27,3 procent antwoordde volmondig 'ja' en stelde ook dat hij daar nu al contact voor zoekt met collegae. 31,3 procent staat open voor samenwerking maar heeft nog geen concrete stappen genomen. 8,6 procent neemt een afwachtende houding aan. 23,4 procent ziet een samenwerking niet zitten en zegt dat hij het al moeilijk genoeg heeft. Tien procent heeft geen mening.