...

Dat is de kern van de boodschap die tijdens de Prijs van 'de Apotheker' door PricewaterhouseCoopers (PwC) over de toekomst van de apotheker werd geformuleerd. Het huidige landschap is bijna een strijdig, onverenigbaar model en dat moet getransformeerd worden naar een samenwerkingsmodel. In dat nieuwe model staat de patiënt helemaal centraal. Rond hem cirkelen allerlei instanties en instellingen die hun werking helemaal op die patiënt gaan stoelen: van universiteiten over ziekenhuizen tot zelfs fitnessclubs en, ja, apothekers. Uitdaging "De uitdagingen en de trends van de toekomst vragen samenwerkingsmodellen om een antwoord te kunnen bieden aan de evolutie", stelt Ingrid Maes van PricewaterhouseCoopers. "Er zijn de trends van de markt die gebaseerd zijn op een beter geïnformeerde patiënt, met een verschil in verzorging en behandeling en met een veel meer gepersonaliseerde farmaceutische benadering. Maar ook het hele terrein van gezondheid en gezondheidszorg zal veranderen, net zoals de wetenschappelijke en technologische benadering." Farma zal verder gaan dan het geneesmiddel op zich. De prijssetting zal meer flexibel worden, de benadering van de gezondheidszorg zal veel meer gebaseerd zijn op outcome en het resultaat zal vergoed worden, niet het medicijn. Preventie krijgt een geprivilegieerde plaats. O&O worden belangrijker dan ooit en de farma-industrie zal veel nauwer moeten samenwerken met allerlei instanties, ook met service-verleners. Kortom, samenwerking over de hele lijn. Therapeutisch resultaat En de apotheker? Waar zit die? "De rol van de apotheker is veel meer dan het distribueren van geneesmiddelen. Hij zal bijdragen tot de gezondheid op zich. Zijn diensten gaan verder dan het leveren van de pil in het doosje, zij strekken zich uit over diensten en de opvolging van het therapeutische resultaat. Het vast honorarium voor aflevering is maar een eerste stap. Centraal wordt wat de patiënt (en de gemeenschap) voor zijn geld krijgt. De centrale vraag daarbij wordt dan of de gezondheidsdoelstellingen effectief zijn bereikt of niet." De apotheker als gezondheidscoach dus, met meer aandacht voor de begeleiding van de patiënt zodat die verstandig en optimaal van zijn medicatie gebruik maakt, de therapie trouw volgt en de apotheker als coach en raadgever toelaat. Persoonlijk contact en vertrouwen staan dan ook centraal. De taken van de apotheker worden nog verder uitgebreid (zie kader 1). Hij zal een algemeen beeld van de patiënt moeten hebben wat symptomen, therapeutische efficiëntie en levenskwaliteit betreft. De apotheker zal het verschil maken door zijn advies. Zijn toegevoegde waarde is die adviserende, begeleidende functie. Grote apotheken Om daaraan te kunnen voldoen, zal het apothekerslandschap en de apotheek op zich veranderen. "We krijgen een evolutie naar een grote apotheek en apothekers die elk hun eigen specialiteit hebben", zegt Ingrid Maes. "We gaan naar een evidence-based pharmacy met een toenemend belang van marktwerking en gerelateerde risico's."