...

In vergelijking met mannen die een keer per week naar de sauna gingen, was het risico op algemene mortaliteit 24% lager bij mannen die twee of drie keer per week gingen, en 40% lager bij mannen die tussen vier en zeven keer per week naar de sauna gingen.Bij twee of drie bezoeken wordt een vergelijkbare daling van de mortaliteit gezien, meer bepaald door cardiovasculaire oorzaken (27%), coronaire aandoeningen (23%) of cardiale plotse dood (23%). Bij mannen die vier of zeven keer per week gingen, waren die risico's respectievelijk 50%, 48% en 63% lager.Ook de tijd die in de sauna werd doorgebracht, maakt een verschil. Zo daalt het risico op plotse cardiale dood met 52% als de sessies langer dan 19 minuten duren.De auteurs halen meerdere mogelijke verklaringen aan, onder andere het feit dat het hartritme tijdens een saunabezoek kan stijgen tot 100 slagen per minuut, of zelfs tot 150 als de sessie zeer intens is. Ze geven evenwel toe dat meer onderzoek nodig is om te bepalen welke mechanismen er aan de grondslag liggen van het verband tussen saunabezoek en cardiovasculaire gezondheid.