...

De schikking, zo stelt de Nationale Raad van de Orde der Apothekers, is het gevolg van intense onderhandelingen met het Auditoraat. De Orde zal in haar nieuwe deontologische code een 'soepelere regeling' voorzien "waaronder de principiële toelating om reclame via sociale media te voeren en om betalende zoekmachines zoals Google AdWords te gebruiken." Maar, zo voegt de Nationale Raad er meteen aan toe, "deze toelating zal niet absoluut zijn en onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden. Het belang van de patiënt en de volksgezondheid alsook de (geloof)waardigheid van het beroep blijven primordiaal." Daarnaast engageert de Orde zich de becommentarieerde deontologische Code te finaliseren en regelmatig aan te passen aan de evolutie van het beroep en de wetgeving. Zoals gevraagd door de BMA wordt de code vijfjaarlijks geëvalueerd en indien nodig hervormd. Tot slot gaat de Orde haar repertorium van alle toekomstige en definitieve disciplinaire beslissingen in geanonimiseerde vorm publiceren op haar website, met name op het deel dat uitsluitend toegankelijk is voor leden.