...

Venhei in Kasterlee is een groepspraktijk waar een 40-tal medewerkers werken. 25 van hen zijn dierenartsen. De zaak wordt geleid door een dierenarts met 40 jaar ervaring. De man doceert bovendien aan de UGent.De klacht kwam na een controle van het FAGG die niet alleen de dierenkliniek viseerde maar ook de zowat 74 stallen die de kliniek onder zijn cliënteel had. Twaalf dierenartsen moesten uiteindelijk voor de rechter verschijnen omdat ze niet akkoord waren gegaan met een minnelijke schikking van alles samen zo'n 275.000 euro.Volgens het openbaar ministerie zouden de veeartsen doelbewust de traceerbaarheid van de geneesmiddelen verhinderd hebben door ondoorzichtig beheer. Maar de rechter volgde die redenering niet.Wel oordeelde hij dat de leidende dierenarts had gesjoemeld omdat hij via de groothandel rechtstreeks geneesmiddelen aan de praktijk liet leveren en de apotheek daarbij links liet liggen. De medewerkers die niet medisch geschoold waren, voerden bovendien bloedprikken uit om het ijzergehalte in het bloed van kalveren na te gaan. Als dat te laag was, dienden ze zelf ijzersupplementen via injecties toe en dat kan niet.Maar de rechter strafte hen daarvoor niet omdat hij vond dat de redelijke termijn overschreden was.