...

In het onderzoek is geen enkel bewijs gevonden dat blootstelling aan verkeersgerelateerde lucht-verontreiniging tijdens de zwangerschap een negatief effect zou hebben op vroeggeboorte, geboortegewicht of foetale groeiachterstand. Integendeel zelfs. De kinderen wier moeders blootgesteld waren aan het hoogste gehalte aan stikstofdioxide (NO2) hadden het hoogste geboortegewicht van alle kinderen in de studie en het laagste risico op een groeiachterstand.