...

De Kamercommissie Justitie heeft begin november de mozaïekwet voor Justitie goedgekeurd. Daardoor worden binnenkort de maximumstraffen voor geweld tegen bepaalde beroepsgroepen van algemeen nut, verdubbeld. Daarbij denken we aan apothekers en artsen, maar ook aan leraars, cipiers, kinesisten, postbodes, brandweerlui enz. Die verdubbeling geldt enkel voor straffen, minder dan 5 jaar. Krijgt de dader een straf die hoger is dan 5 jaar, dan komt er gewoon 5 extra jaar bij. Verdubbeld Het is de tweede keer dat de straffen voor geweld tegen nutsberoepen worden verdubbeld. In 2006 werd ook al besloten dat de straffen zouden verdubbelen, maar dat had duidelijk geen ontradend effect, want het aantal geweldsdelicten tegen deze groep beroepsbeoefenaars is de laatste jaren exponentieel gestegen. Opportuniteitsreden De parketten hebben ook opgegeven waarom ze niet vervolgen. De opportuniteitsreden wordt het vaakst aangehaald. De vervolging zou buiten verhouding van het misdrijf zijn. Maar soms gaat het ook om een dader met een blanco strafregister die nog een kans krijgt. Slechts in 14,5 procent van de gevallen wordt er geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs is of omdat de dader onbekend is (8,3 %). Helft gestraft In ruim de helft van de veroordelingen werd de dader een effectieve straf opgelegd. Slechts in 1,49 procent van de zaken werd de dader vrijgesproken. Misdaadstatistieken Dat we deze cijfers hebben, begint uitzonderlijk te worden. Een paar weken geleden nog besliste minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet dat de misdaadstatistieken niet langer mogen gepubliceerd mogen worden. Dat stuitte op veel kritiek omdat het achterhouden van misdaadstatistieken een vorm van censuur is. Men kan het onveiligheidsgevoel niet verminderen door de statistieken niet langer mee te delen. Maar volgens Milquet heeft dat achterhouden net alles te maken met transparantie. Volgens haar worden de gegevens voor de statistieken nu niet eenduidig verzameld waardoor er soms een fout beeld ontstaat dat niet aan de realiteit beantwoordt. Zij wil nu eerst het systeem van datavergaring op punt stellen vooraleer er opnieuw statistieken worden meegedeeld. www.gva.be