...

Veel geneesmiddelen krijgen in eerste instantie enkel een vergunning voor gebruik bij meerderjarigen. De producenten vragen in zo'n geval een terugbetaling aan voor het gebruik van dit geneesmiddel bij meerderjarigen. Als het geneesmiddel later ook een vergunning krijgt voor gebruik bij minderjarigen, moet het farmabedrijf in kwestie een nieuwe aanvraag voor terugbetaling indienen, dit keer specifiek voor de bijkomende 'pediatrische indicatie', namelijk het gebruik bij minderjarigen. Die procedure kan tussen de 7 en 13 maanden duren met de huidige procedures. Minderjarige patiënten die dit medicijn nodig hebben, moeten hierdoor soms lang wachten tot het terugbetaald wordt. 5 tot 11 maanden Daar brengt minister De Block nu verandering in. Minister De Block: "De periode tussen het verkrijgen van de vergunning voor een 'pediatrische aandoening' en het bekomen van de terugbetaling voor geneesmiddelen die al worden terugbetaald voor volwassenen, korten we in met minstens 5 en in bepaalde gevallen zelfs 11 maanden. Er komt een nieuwe procedure voor dit soort aanvragen. Hierdoor zullen heel wat minderjarige patiënten straks sneller kunnen rekenen op de terugbetaling."Ook voor de farmaceutische innovatie betekent dit een stap vooruit. De nieuwe procedure is een stuk eenvoudiger dan de huidige. Daar komt nog bij dat de prijsdaling die vaak wordt doorgevoerd bij de uitbreiding van de terugbetaling met een pediatrische indicatie, zal wegvallen. Vandaag daalt de prijs van de meeste geneesmiddelen met een derde bij elke uitbreiding met een nieuwe indicatie. Maar de uitbreiding met een pediatrische indicatie wordt straks vrijgesteld van die prijsdaling. Dit zal de interesse voor onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij kinderen en adolescenten doen toenemen. Wet diverse bepalingen Deze aanpassingen zijn samen met een pakket andere maatregelen gebundeld in de wet diverse bepalingen inzake gezondheid. De wet is vandaag goedgekeurd door de ministerraad en gaat nu voor advies naar de Raad van State.