...

Er is veel te doen geweest over de niet-invasieve prenatale test (NIPT). De NIPT wordt gebruikt voor de opsporing van het Syndroom van Down en is veiliger dan de vruchtwaterpunctie. Zowat 50 Belgische vrouwen per jaar verliezen hun vrucht door die vruchtwaterpunctie. Bij de NIPT wordt dat aantal miskramen ten gevolge van een prenatale test, gereduceerd tot vrijwel nihil. Maar de NIPT is duur en hoewel minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft aangegeven dat ze ernstig denkt over een terugbetaling, dan is dat nu nog niet het geval. De Socialistische Mutualiteiten willen niet wachten tot de kogel door de kerk is en hebben besloten om vanaf morgen de NIPT (deels) terug te betalen. Vrouwen die tot de risicogroep behoren, krijgen 300 euro terugbetaald. Zij moeten dan nog zelf 90 euro bijdragen. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, krijgt 375 euro terug.