...

Over de situatie van de apothekers in de overstroomde steden en gemeenten zaten de lokale beroepsverenigingen, AUP en APB onmiddellijk na de ramp verschillende malen samen met de overheid en het federale geneesmiddelenagentschap. Men maakte daarbij een inventaris op van de getroffen apothekers en de problemen die de watervloed veroorzaakten. Als belangrijkste prioriteit kwam naar voren dat de farmaceutische dienstverlening en de levering van geneesmiddelen aan de getroffen bevolking verzekerd moest blijven. De tweede prioriteit was daarnaast om hulp te bieden aan apothekers in moeilijkheden zodat ze hun activiteiten zo snel mogelijk kunnen hervatten. Volgens APB boden veel apothekers spontaan aan om de getroffen collega's te helpen. De apothekersbond ondersteunt dit ook. Daarom hebben APB en de lokale beroepsverenigingen een Solidariteitsfonds opgericht. Alle apothekers en andere farmaceutische partners kunnen daaraan bijdragen. Studenten of gepensioneerde apothekers kunnen ondersteuning bieden aan apothekers die in het ramgebied open blijven. Apparatuur (koelkasten, weegschalen...) is eveneens welkom. Daarvoor kan u bij APB terecht op het mailadres allo.juridic@apb.beHet rekeningnummer van het Solidariteitsfonds van APB is BE96 3632 1407 5505, schenkingen met vermelding van uw APB-nummer. Giften graag storten voor 31 augustus.