...

De lijst van bacteriën die resistent zijn tegen bepaalde soorten antibiotica groeit dag na dag. Daardoor zijn ze moeilijk te behandelen. Dat er een verband is tussen het gebruik van antibiotica in de veehouderij en de resistentie van bacteriën, is al langer geweten. Alleen is het niet duidelijk in welke mate de consumptie van vlees van met antibiotica behandelde dieren verantwoordelijk is voor die resistentie. Toch wil de Gezondheidsraad dat de overheid bepaalde antibiotica in de veehouderij gaat verbieden. De raad wil bovendien dat er extra maatregelen komen om het antibioticagebruik bij dieren terug te dringen.