...

Het huis straalt de charme van vroeger uit. Hier is Laurent van plan om oud te worden. Hij is de jongste van onze laureaten: amper 29 jaar en de start van zijn project dateert eigenlijk nog van in zijn studententijd. "Het was tijdens de labo-uren dat we het hadden over zetpillen. Het onderwerp werd langs alle kanten bekeken tot iemand vroeg hoe je een suppo nu eigenlijk moet opsteken", vertelt Laurent Staquet. "De prof keek wat verwonderd - alsof iedereen dat toch wel weet - om dan als een evidentie te stellen dat de platte kant er eerst in moet. Ik herinner me nog goed dat wij bijna verbijsterd keken. Wij hadden het thuis eigenlijk altijd anders gezien. Vraag tien patiënten hoe het moet en negen ervan antwoorden dat de spitse kant er eerst in moet."