...

Binnen het WHO-project 'Health workers for all and all for health workers' is er ook een Europees luik dat zich specifiek buigt over de uitdagingen binnen Europa. Acht Europese landen nemen eraan deel: België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Polen, Roemenië en Spanje. Deze landen buigen zich nu over een aantal dringende vragen: wat zijn de consequenties van migratie en mobiliteit van zorgpersoneel? Hoe kunnen we verantwoord zorgpersoneel van binnen en buiten de Europese Unie aanwerven? Wij denken meteen aan de 'import' van zorgpersoneel, maar we beseffen niet wat die import bij ons betekent voor het land van herkomst. Zo verliest Moldavië haast al zijn geschoold zorgpersoneel aan Italië en heeft Noorwegen limieten gesteld aan het zorgpersoneel dat het in het buitenland mag rekruteren.