...

Op 1 januari 2013 waren er in Nederland precies 2.801 werkzame openbare apothekers. Dat zijn er 58 minder dan een jaar geleden. Door de stijgende zorgvraag en de hogere eisen die aan apothekers wordt gesteld, betekent die vermindering aan apothekers dat er steeds meer druk op de ketel komt te staan. Tot die zal barsten... Dat het aantal apothekers is gedaald, mag niet verwonderen. Ook het aantal openbare apotheken is immers de laatste jaren drastisch naar beneden gegaan. Maar de vraag naar farmaceutische zorg groeit en die combinatie zorgt voor een spanningsveld.