...

"Iedereen begrijpt waarom een app een nuttig hulpmiddel kan zijn in de zorg voor de patiënt. Maar een app alleen maakt het verschil niet. Het gebruik ervan moet passen in een brede zorgaanpak, uitgetekend door onze zorgverleners. Dat hebben de pilootprojecten ook duidelijk bevestigd", zegt Maggie De Block.Eén punt viel erg op tijdens de finale evaluatie. De beste projecten waren die waarin iedereen vertegenwoordigd was: naast de patiënten en de zorgverleners ook het management van de zorgorganisatie en de industriële partner. "Een geolied team is nu eenmaal cruciaal voor succes", aldus De Block. Een grote troef van apps is het extra comfort dat ze kunnen bieden, zowel aan patiënten als aan zorgverleners. Daarvoor moet een app uiteraard wel gebruiksvriendelijk en veilig zijn. Soms is het ook nodig dat ze kan communiceren met andere e-toepassingen in de zorg, bijvoorbeeld met het elektronisch patiëntendossier.Een ander belangrijk voordeel is de verhoogde betrokkenheid van de patiënt. Patiënten die een app gebruiken, volgen hun behandeling vaak beter op en ze voelen zich ook veilig en beter ondersteund, doordat een zorgprofessional vanop afstand mee kan volgen.Minder complicatiesHet gebruik van een app kan ook belangrijke gezondheidseconomische voordelen opleveren. In ongeveer de helft van de projecten bleek dit ook in de praktijk. Het aantal ongeplande consultaties nam af, de ligdagen in het ziekenhuis daalden, de medicatie kon fijner worden afgesteld, er traden minder spoedsituaties op, het aantal complicaties verminderde...Heikel punt is de validatie van de apps. Een app is alleen maar doeltreffend als hij ook voldoet aan alle strenge criteria. Er moet dus een sluitend systeem komen waardoor apps op hun waarde beoordeeld worden. Pas als die zekerheid er is, kan er gedacht worden aan het actief inschakelen van apps in de gezondheidszorg waarbij ook het gebruik van apps op een of andere manier gestimuleerd wordt.De duurtijd van 6 maanden was te kort om voldoende klinische evidentie te verzamelen, maar dat was ook het opzet niet van de pilootprojecten. De bedoeling was om aan de hand van praktijkervaringen op beperkte schaal en in een veilige omgeving te bepalen welke omkadering er nodig is om medische apps zo snel mogelijk een officiële plaats te geven in de gezondheidszorg.Zorgverlener cruciaalTwee projecten werden door de betrokken zorgverleners on hold gezet omdat de patiënten mogelijk een risico liepen, bijv. doordat het niet duidelijk was voor de zorgverlener voor welke patiënt een alarm binnenliep. Dit bevestigt dat zorgverleners cruciaal zijn om het gebruik van technologie in de zorg in goede banen te leiden. De komende weken zal elk van de 24 pilootprojecten nog een uitgebreide individuele feedback ontvangen. "De pilootprojecten hebben gedaan wat ze moesten: wij als overheid maar ook de zorgverleners en de industrie hebben lessen kunnen leren in de praktijk. Met die bagage zullen we het regelgevend kader nu verder uittekenen, zodat mobile health een officiële plaats kan krijgen in onze gezondheidszorg", besluit de minister.