...

Nu de eerste examenkriebels de kop opsteken, is het niet slecht om het probleem eens goed aan de kaak te stellen, moeten de parlementariërs hebben gedacht. Het oneigenlijk gebruik van medicatie door studenten begint immers langzamerhand meer gewoonte dan uitzondering te zijn. En dan hebben we het niet over voedingssupplementen, maar over - vaak - voorgeschreven slaap-, kalmeer- en pepmiddelen. Een vergelijkend onderzoek tussen enquêtegegevens uit 2005 en 2009 toont bovendien aan dat de evolutie van het misbruik van medicatie bij studenten pijlsnel omhoog gaat. Monitoring Daarom willen zij eerst en vooral een systematische monitoring van de omvang van de situatie waarbij de bevoegde gewest- en gemeenschapsautoriteiten samenwerken. Dat moet leiden tot een betere opvolging en aanpak van het oneigenlijk gebruik van stimulantia en slaap- en kalmeermiddelen in samenhang met studeren. Maya Detiège en Myriam Vanlerberghe willen ook dat er een bewustmakingscampagne op het getouw wordt gezet, gericht op de (huis)artsen en de apothekers. De onderwijsministers moeten maatregelen treffen om de studie- en examendruk in het onderwijs te matigen en ze moeten specifieke studiebegeleiding inzake studeermethodes en het omgaan met examenstress inrichten. Controle De dames willen ook dat er een systematische controle, registratie en monitoring op alle vormen van verkoop van stimulantia en slaap- en kalmeermiddelen gebeurt. Dat kan in samenwerking met het FAGG en die controles moeten rond de examenperiode verscherpt worden. Illegale medicatie moet uit de markt gehaald worden en daar moeten middelen voor worden voorzien. Strengere straffen voor betreffende misdrijven moeten afschrikwekkend werken. Ten slotte pleiten de parlementsleden voor een sensibiliserings- en preventiecampagne voor onderwijsinstanties, studenten en hun ouders om de doelgroep te informeren over de risico's en gezonde alternatieven te promoten.