...

Het jaarverslag van het Riziv is meer dan een opeenvolging van cijfers en tendensen in de medische consumptie. Zo gaat een van de grote hoofdstukken over de sociale fraude. Drie jaar geleden werd een actieplan tegen sociale fraude in gang gezet. De strijd tegen mensen die zowel een ziekte-uitkering genoten en bijklusten of het systeem ronduit bedrogen werd bijzonder ernstig genomen. De antifraude-eenheid geeft daarbij voorrang aan 'grote' zaken. Uit de vergelijkende tabellen 2008-2009 kunnen we vaststellen dat die zoektocht in 2009 veel minder vruchtbaar is geweest dan in 2008. Het aantal controles op de werkvloer werd daarentegen wel opgedreven en wierp vrucht af. Arbeidsongeschiktheid Ruim 6 procent van de Belgen krijgt een invaliditeitsuitkering. Daar bovenop waren 411.000 Belgen in 2010 primair arbeidsongeschikt, wat wil zeggen dat ze minder dan een jaar arbeidsongeschikt waren. Dat is een duidelijke stijging, vergeleken met voorgaande jaren. Zo waren er in 2004 'slechts' 310.000 Belgen die primair arbeidsongeschikt waren. Volgens het Riziv ligt de reden in de vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd bij vrouwen, medische factoren zoals pathologieën die nieuw zijn en/of langer behandeld worden omdat ze minder lethaal zijn en sociaal-economische factoren. De tendens beperkt zich niet tot België, het is een Europees fenomeen. Het Riziv heeft in 2010 een taskforce opgericht om het probleem in kaart te brengen om zo strategische keuzes te kunnen definiëren. Die heeft alvast een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo zou het Riziv op educatief en wetenschappelijk vlak richtlijnen moeten kunnen ontwikkelen om ongeschiktheid objectief te evalueren. Er moeten ook gestandaardiseerde medische getuigschriften komen waar ook ruimte is voor de overgebleven capaciteit van de betrokkene. Bovendien hangt de evaluatie van medische ongeschiktheid af van het soort regeling waar de betrokkene een beroep op wil doen en dat klopt niet. De criteria verschillen van regeling tot regeling. De taskforce wil ook dat de piste van een vorm van reïntegratie van burgers die een uitkering krijgen naar een vorm van gedeeltelijke uitkering, aangevuld met een beroepsactiviteit, wordt onderzocht. "De socio-professionele reïntegratie van arbeidsongeschikte personen blijft 'onafgewerkt', concludeert de taskforce. De taskforce raadt ook aan om preventief aan de slag te gaan. Pillen Het Riziv heeft ook alle terugbetaalde voorgeschreven farmaceutische specialiteiten die afgeleverd zijn in apotheken, opgelijst. Grote verrassingen staan daar niet bij, behalve dat de bedragen om van te duizelen zijn. De C-klasse (hartvaatstelsel) gaat met 645.561.704 euro (waarvan 585.025.163 euro door huisartsen is voorgeschreven) met het leeuwendeel lopen, gevolgd door de N-klasse (antidepressiva) met 453.181.298 euro (331.325.654 euro door huisartsen voorgeschreven). Op nummer drie komt de L-klasse (o.a. cytostatica), goed voor 342.396.876 euro. Samen met de S-klasse (zintuiglijke organen) de enige klasse die vooral door specialisten wordt voorgeschreven. Als we dan de prijs gaan bekijken in DDD, dan valt het vooral op dat slechts drie klassen duurder zijn geworden: de J-klasse (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik), de L-klasse en de S-klasse.