...

Door de publicatie van het decreet van 19 oktober van de Wet op de Ziekenhuizen, patiënten, gezondheid en territorium (HPST), zal de telegeneeskunde met zijn webcamera's alle hoeken van Frankrijk vanaf 2011 binnenvallen. Het doel van dit initiatief is duidelijk: een oplossing zoeken voor het tekort aan geneesheren in rurale gebieden en, tegelijkertijd, de opvolging van patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen, verbeteren. Consultatie vanop afstand Concreet zal de telegeneeskunde zich op vier grote toepassingen richten. Eerst en vooral laat de teleconsultatie de arts toe om een consultatie vanop afstand te voeren om zo tot een diagnose te komen. Via de medische telebegeleiding zal de arts vanop afstand de noodzakelijke gegevens kunnen opvragen die nodig zijn om de patiënt goed te begeleiden en hem, indien noodzakelijk, door te verwijzen. De tele-expertise en de medische tele-assistentie laten hem toe om vanop afstand het advies of bijstand te vragen aan collega's-artsen. e-voorschrift A priori lijkt de Franse apotheker dus niet echt verbonden om dit nieuwe systeem van consultatie van op afstand. En toch zou hij er, vroeg of laat, bij betrokken kunnen worden. Het decreet stipuleert immers dat de patiënt zich, tijdens deze teleconsultatie, kan laten bijstaan door een andere gezondheidswerker zoals een verpleegkundige of een apotheker. Deze laatste kan de arts ook bijstaan tijdens zijn e-consultatie door bijvoorbeeld de bloeddruk bij de patiënt te meten. Dat betekent dat de apotheker in zijn officina een soort dispositief ter beschikking zou moeten hebben en, zo pleiten de apothekersverenigingen toch, ook een plaats waar privacy mogelijk is. Zij willen in dat geval ook ruimte voor een bijkomende vergoeding. En dat is nog niet alles. De minister van Volksgezondheid heeft zich ondertussen ook al uitgesproken voor het e-voorschrift. Aan het einde van de consultatie op afstand zou dit voorschrift via e-mail aan de patiënt worden gestuurd, of zelfs onmiddellijk naar de apotheker. Dat zou betekenen dat deze veel sneller dan voorzien in werking zou treden.