Er gaan de voorbije dagen stemmen op over de eventuele medewerking van de apothekers bij de exit uit de lockdown, aan de hand van coronascreening in de apotheek. In de VS gaf de overheid op 8 april de toestemming om dat soort opsporingstests uit te voeren in de apotheken, met inbegrip van serologische tests. In Frankrijk eisen de vertegenwoordigers van de officina-apothekers het recht op om massaal zulke screeningstests te kunnen uitvoeren. Ze hebben daartoe de nodige logistiek en het gedeeld medisch dossier van de patiënten ter beschikking, schrijft le Quotidien du pharmacien. Uit een poll op de website van het blad blijkt dat 76% van de Franse apothekers bereid is om Covid-19 tests af te leveren in hun officina.

En bij ons?

"Uiteraard zijn de Belgische apothekers bereid om in zo'n context gemobiliseerd te worden - en ze zijn wellicht niet de enigen", zegt APB-topman Alain Chaspierre. "Momenteel blijft dat scenario evenwel een utopie: het aantal beschikbare tests in ons land is niet toereikend, er zouden dus prioriteiten gesteld moeten worden."

Wat met de vergoeding? En de bijkomende werklast? Nogal wat apothekers maken zich zorgen. "De meesten vinden dit wel een goed idee", garandeert Chaspierre. "Apothekers spelen een zeer belangrijke rol in de huidige crisis, ook al zijn velen nu moe, fysiek en soms ook psychisch. Mocht er evenwel een procedure opgestart worden waaraan de apothekers hun steentje kunnen bijdragen, dan zullen we zeker paraat staan. De maatschappelijke rol van de apothekers is essentieel. Ze zijn een waardig voorbeeld in deze crisissituatie en daaruit zullen na afloop conclusies moeten worden getrokken", besluit hij.

Er gaan de voorbije dagen stemmen op over de eventuele medewerking van de apothekers bij de exit uit de lockdown, aan de hand van coronascreening in de apotheek. In de VS gaf de overheid op 8 april de toestemming om dat soort opsporingstests uit te voeren in de apotheken, met inbegrip van serologische tests. In Frankrijk eisen de vertegenwoordigers van de officina-apothekers het recht op om massaal zulke screeningstests te kunnen uitvoeren. Ze hebben daartoe de nodige logistiek en het gedeeld medisch dossier van de patiënten ter beschikking, schrijft le Quotidien du pharmacien. Uit een poll op de website van het blad blijkt dat 76% van de Franse apothekers bereid is om Covid-19 tests af te leveren in hun officina. En bij ons?"Uiteraard zijn de Belgische apothekers bereid om in zo'n context gemobiliseerd te worden - en ze zijn wellicht niet de enigen", zegt APB-topman Alain Chaspierre. "Momenteel blijft dat scenario evenwel een utopie: het aantal beschikbare tests in ons land is niet toereikend, er zouden dus prioriteiten gesteld moeten worden." Wat met de vergoeding? En de bijkomende werklast? Nogal wat apothekers maken zich zorgen. "De meesten vinden dit wel een goed idee", garandeert Chaspierre. "Apothekers spelen een zeer belangrijke rol in de huidige crisis, ook al zijn velen nu moe, fysiek en soms ook psychisch. Mocht er evenwel een procedure opgestart worden waaraan de apothekers hun steentje kunnen bijdragen, dan zullen we zeker paraat staan. De maatschappelijke rol van de apothekers is essentieel. Ze zijn een waardig voorbeeld in deze crisissituatie en daaruit zullen na afloop conclusies moeten worden getrokken", besluit hij.