...

De ochtend van het uitstel had Dirk Broeckx (éénlijn.be) nog stellig laten weten dat D-day 1 juni zou zijn. Een paar uur later besliste het Verzekeringscomité er anders over. Dat de artsen er niet klaar voor zouden zijn, is echter niet de reden van het uitstel. Het is omdat de publicatie in het Staatsblad nog niet is gebeurd, dat de datum van 1 juni niet aangehouden kan worden. De exacte datum, zal gecommuniceerd worden, maar die zal vermoedelijk in het najaar zijn.Leen Hulshagen, projectcoördinator van éénlijn.be had de bui voelen hangen, "maar eigenlijk was er afgesproken dat we dan toch de datum van 1 juni in ons hoofd zouden houden". "Dat was ook het advies dat wij aan het kabinet De Block hadden gegeven", vult Dirk Broeckx aan. "Speel open kaart, zeg openlijk dat de wet nog niet is verschenen en er dus geen wettelijke afdwingbaarheid is, maar hou die datum van 1 juni aan."Dat is dus niet gebeurd. "En dat is jammer. Ik begrijp het juridisch kader maar men had dat kunnen omzeilen door te stellen dat de startdatum dynamisch meeschuift naargelang de verschijningsdatum in het Staatsblad."Een aantal uitzonderingen blijft bestaan: een arts die op huisbezoek gaat of patiënten gaat bezoeken die opgenomen zijn in een instelling zoals een WZC mogen voorlopig sowieso op papier blijven voorschrijven. Die uitzonderingsmaatregel blijft geldig tot midden volgend jaar. Het aantal specialisten dat op dit moment elektronisch voorschrijft, is ook minimaal. "Veel specialisten beginnen zich nu pas te realiseren dat ze elektronisch moeten gaan voorschrijven. En we weten dat de software van vroedvrouwen - die ook bepaalde geneesmiddelen mogen voorschrijven - niet eens klaar is." "Verspreid gerust mee de boodschap dat we nu in een volgende fase zitten, waar het elektronisch voorschrift steeds meer en steeds sneller 'het nieuwe normaal' zal worden, maar waarbij nog steeds voldoende ruimte is om op papier voor te schrijven. Druk er wel op dat voorlopig de RID-code bovenaan elk voorschrift de enige manier is om een voorschrift op te halen. En het inscannen van de barcode is voor ons nog steeds de makkelijkste manier om een voorschrift op te halen."