...

"Met alsmaar meer senioren in de samenleving is er ook een grotere kans dat die groep in het ziekenhuis komt. Omdat we werken met het principe van gelijke behandeling werd het dringend tijd om die grens op 65 jaar af te schaffen", zegt Lizy Cosemans, algemeen directeur CM Limburg in Gazet van Antwerpen."Jaarlijks belandt één Belg op zes in het ziekenhuis. Het risico op een ziekenhuisopname neemt toe met de leeftijd. Vanaf 65 jaar komt een vierde van de bevolking in het ziekenhuis terecht, vanaf 70 jaar is dat al een derde. Wie pas op latere leeftijd besliste om een hospitalisatieverzekering af te sluiten moest daarvoor naar een privéverzekeraar waar de premies duurder zijn."De premie voor wie zich nu pas zal aansluiten na de leeftijd van 65 zal duurder zijn dan voor iemand die zich aansloot op bijvoorbeeld de leeftijd van 35 jaar. Die laatste zal op 66-jarige leeftijd 16,89 euro per maand betalen voor een gewone hospitalisatieverzekering bij CM. Wie zich pas na zijn 65ste aansluit zal op hetzelfde moment 25,33 euro betalen.Woordvoerder van de socialistische mutualiteiten Urbain Vandormael laat in dezelfde krant weten dat alle mutualiteiten van plan zijn om in de toekomst hun hospitalisatieverzekering open te stellen voor 65-plussers.