...

Het was APB die vorige week de kat de bel aanbond met een verontrustend bericht. APB was verbijsterd dat er een voorstel van kb was gecommuniceerd over de verpakking, de etikettering en de aflevering van magistrale en officinale bereidingen bij hoest en verkoudheid. De manier en de vorm werden gezien als 'onverteerbaar' en bepaalde punten (om niet te zeggen: haast alle punten) 'onaanvaardbaar'. Niet expliciet "Maar het ging niet expliciet over magistrale en officinale bereidingen", stelde APB vorige week toen minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx plotseling een persbericht de wereld instuurde waarin ze de nieuwe beschermingsmaatregelen voor kinderen die geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid nodig hadden, bekendmaakte. Het waren maatregelen die betrekking hadden op de apotheker die magistrale en officinale bereidingen maakt. Maatregelen betreffende de verpakking, etikettering en aflevering. Implementeren Alle afspraken kunnen trouwens tot één zin worden gereduceerd: alle maatregelen zijn inderdaad vanaf 1 mei van kracht, iedereen moet zich zo goed mogelijk aanpassen, maar er is ook ruimte om de maatregelen te implementeren. Zo werd nu al overeengekomen dat alle producten waarop de nieuwe regelgeving van kracht is, tot einde stock aan de oude voorwaarden mogen worden verkocht en dat de apotheker ook zijn eigen stock van dopjes eerst mag opgebruiken. Dat is ook nodig want, vreemd genoeg, daar zitten de meeste problemen: het vinden van voldoende kindveilige stopjes voor minder courante flesjes zoals neusdruppels en sprays.