...

We hebben gezocht, maar niet gevonden. De zaken die Nederlandstalig België even deden daveren, hebben tot nog toe geen Franstalige tegenhangers. Niet dat we de illusie hebben dat het probleem in het zuiden van het land niet zou bestaan, alleen zien ze tot nog toe het daglicht niet. En dat zou wel eens kunnen komen omdat patiënten zich totaal aan hun lot overgelaten voelen als ze een klacht willen indienen. Zetten ze de stap wel, dan weten ze niet eens wat het resultaat van hun klacht is en of de 'dader' gesanctioneerd is geworden. Dat kan niet, vindt de Federatie Vrije Beroepen van Unizo.