...

Ook in België blijven tuchtmaatregelen tegen zorgverleners netjes met de mantel der liefde bedekt. Een arts die geschorst wordt, een apotheker die zwaar op de vingers wordt getikt, een kinesist die over de schreef is gegaan... zolang de tuchtmaatregel door het eigen tuchtcollege (de Orde der Geneesheren of de Orde der Apothekers bijvoorbeeld) wordt uitgesproken, blijft de uitspraak binnenskamers. In het beste geval wordt de casus geanonimiseerd op de site van de respectievelijke Orde geplaatst. Alleen als er ook een strikt juridische uitspraak is (voor een burgerlijke rechtbank) en een attente journalist de zaak in de gaten krijgt, kan het gebeuren dat de gewone burger op de hoogte is van de overtreding. Openheid en transparantie In Nederland was dat tot voor kort net zo. Alleen liet minister Edith Schippers in maart 2012 al weten dat ze dat geen goede zaak vond. Zij hield een pleidooi voor openheid en transparantie in het tuchtrecht-systeem van zorgverleners. Ze heeft haar slag thuisgehaald. Sinds 1 juli 2012 kan iedereen kennis nemen van alle tuchtmaatregelen en van alle beroepsbeperkingen die de Inspectie van Gezondheidzorg aan zorgverleners heeft opgelegd. Alleen 'waarschuwingen' (de lichtste sanctie) vallen daar buiten. Belgen Op de lijst die nu beschikbaar is, staan 42 hulpverleners die hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Daar zijn geen apothekers bij, maar wel een Belgische arts, een Belgische tandarts en een Belgische verpleegkundige. Twee zorgverleners (beiden verpleegkundigen) zijn tijdelijk het beroep ontzegd en twee geschorst. De lijst met zorgverleners die in het buitenland veroordeeld zijn bestaat uit zes hulpverleners (vier artsen en twee tandartsen) onder wie één Belgische arts. Zij kunnen in Nederland hun beroep niet meer uitoefenen, tenzij ze in het land waar ze veroordeeld zijn gerehabiliteerd worden. Dan kunnen ze ook in Nederland vragen om opnieuw aan de slag te kunnen.