...

Health literacy beoogt de vaardigheden van mensen op te krikken om zelf gezondheidsinformatie te zoeken, te begrijpen en toe te passen. Dat is geen overbodige luxe. Het complexe medische lexicon en soms onduidelijke en verwarrende informatie op internet kunnen patiënten in verwarring brengen. Een KCE-rapport van enige tijd geleden leert dat de gezondheidsvaardigheden van 30 tot 45% van de Belgen problematisch zijn. Er is dus nog een ruime verbetermarge.Om de 'gezondheidswijsheid' te bevorderen en te verbeteren, reikt MSD voor de tweede maal de 'HealthNest' uit aan zorgverstrekkers die hieraan een bijzondere bijdrage leverden. Een jury onder leiding van professor Stephan Van den Broucke (UCL) toetst projecten af aan de manier waarop ze gezondheidsvaardigheden kunnen bevorderen. Wat zijn sterktes, zwaktes, opportuniteiten, eventuele risico's, meetbaarheid enz.Uit de inzendingen selecteert de jury drie winnaars. Zij ontvangen een coachingprogramma ondersteund door de 16 partnerorganisaties -zijnde onder meer APB, Belgische Cardiologische Liga, BVAS, CM, Domus Medica, Gezondheid en Wetenschap, Riziv enz.Twee apothekers van KOVAG, de Oost-Vlaamse apothekersvereniging, gingen met de prijzen lopen. Zo won Delphine Vauterin de tweede editie van HealthNest met een e-learning voor apothekers over lage gezondheidsvaardigheden. Uitgangspunt is de vaststelling dat apothekers dagelijks mensen zien met weinig gezondheidsvaardigheden. Zorgverleners besteden daar echter vaak maar weinig aandacht aan. Daarom ontwikkelde apotheker Vauterin een e-learning. Apothekers die de opleiding volgen, slagen erin patiënten met lage gezondheidsvaardigheden op te sporen en kunnen hun communicatie aanpassen. Eveneens van KOVAG is apotheker Marleen Haems. Zij wint met Gemeente op Schema (GOS) de award. GOS wil gezondheidswijsheid bevorderen via het medicatieschema. Dat instrument brengt huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en ziekenhuizen op de hoogte van de medicatie die de patiënt neemt. Dat laat een eenduidig medicatiebeleid toe. Een goed gebruik van het schema vormt voor de patiënt een houvast, zeker als hij verschillende geneesmiddelen per dag neemt. Door het medicatieschema op grote schaal te implementeren, kan de gezondheidswijsheid van de patiënten stapsgewijs bevorderd worden.Tot slot is er nog dokter Susan Nasif, de derde laureate. Zij doctoreerde in de virologie (KU Leuven) en richtte 'CIMAZA Virology Comics' op dat meertalige, wetenschappelijke strips en animaties uitbrengt. Jongeren worden vaak niet bereikt via traditionele manieren om gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Terwijl meertalige, wetenschappelijke strips en animaties gezondheidsvaardigheden op een alternatieve, originele manier kunnen bijbrengen. Zo worden mythes over vaccins de wereld uit geholpen en krijgen jonge lezers een duwtje in de rug om stressvrij een medische cultuur op te bouwen. Dokter Nasif is met deze award overigens niet aan haar proefstuk. Eerder al won ze de Science Hero Award in 2015 en de Innovation in Scientific Culture Award in 2017.