...

In Nederland zijn er nu al ziekenhuizen die patiënten weigeren als ze zich niet aanbieden met een actuele medicatielijst. In België gaat het niet zo ver, maar een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) laat er geen onduidelijkheid over bestaan: er is een probleem. E-Health moet een deel van de oplossing zijn, maar in Antwerpen willen ze daar niet op wachten. Daarom hebben ziekenhuizen, artsen en KAVA een pilootproject uitgewerkt dat eigenlijk als voorbeeld voor de rest van België zou kunnen dienen. Twee projecten Eigenlijk gaat het om twee projecten die gelijktijdig lopen en die, op het einde van de rit, naar een gelijkaardige aanpak moeten leiden. Enerzijds is er het GZA-pilootproject rond thuismedicatie na ziekenhuisopname en anderzijds is er het KLINA-pilootproject. Eenvoudig en moeilijk Het idee is simpel in zijn eenvoud maar niet zo gemakkelijk in zijn uitwerking. Medicatie-overdracht geeft medicatieveiligheid en betekent een garantie voor continuïteit in de farmaceutische zorg. De patiënt, de huisarts, de huisapotheker, de specialist, de verpleegkundigen en de ziekenhuisapotheker en terug vormen een keten die naadloos in elkaar moet overgaan. De huisapotheker is specialist in geneesmiddelen. Hij moet die expertise inzetten ten voordele van de patiënt en dus ook van de gezondheidszorg. Ontslagmedicatiedossier "Als een patiënt uit het ziekenhuis komt, zien we immers een nieuw probleem opduiken. De patiënt brengt wel zijn voorschrift mee, maar niet het ontslagmedicatiedossier. Voor de huisapotheker is het bijzonder moeilijk om op een verantwoorde manier de juiste geneesmiddelen te verschaffen. We kunnen de artsen wel opbellen, maar ziekenhuisontslag gebeurt vaak op vrijdag en het is niet altijd mogelijk om de verantwoordelijke te vinden", zegt Wim Aerts, mee verantwoordelijk voor het KLINA-project. "Wij vragen dan ook aan de ziekenhuisapotheker om de medicatielijst in te vullen en met de patiënt mee te geven met de boodschap die aan zijn huisarts en huisapotheker af te geven. Wij pleiten ervoor dat die ziekenhuisapotheker bij ontslag het formularium niet zozeer zou volgen, als wel zou kijken naar de medicatielijst die de patiënt bij opname bij zich had zodat kan worden gerefereerd naar geneesmiddelen die de patiënt al kende." Beperkt Dat het pilootproject zich beperkt tot een aantal afdelingen, is ook goed. "Dit zijn niet de gemakkelijkste afdelingen omdat er veel patiënten die onder polymedicatie staan bij betrokken zijn", vervolgt de voorzitter. "Wij willen het ook op een geüniformiseerde manier uitvoeren, zodat op de duur iedereen volgens hetzelfde stramien gaat werken. De deelnemende apothekers krijgen ook een evaluatieformulier waarop ze - geanonimiseerd - kunnen aanduiden welke (medicatie)problemen ze hebben ondervonden, hoeveel tijd ze in die medicatielijst hebben gestopt en wat eventueel pijnpunten zijn. Zo kunnen we in het najaar een bilan maken van het project en bijsturen."