...

In totaal zullen zo'n 62 personen de komende twee jaar, in lage of hoge doses, met deze stof behandeld worden. De bedoeling is dat het in de toekomst mogelijk zou worden om met psilocybine bepaalde gevallen van verslaving aan te pakken. In Zwitserland en Australië zijn behandelingen op basis van psychotrope stoffen zoals MDMA, lsd of psilocybine al langer mogelijk, zij het onder zeer strikte voorwaarden, maar in ons land is dat nog niet het geval. De stoffen worden beschouwd als illegale verdovende middelen en onderzoek naar behandelingen op basis van deze middelen is eerder zeldzaam.Na twee jaar van gesprekken met de overheid om de benodigde vergunningen te krijgen voor het invoeren, stockeren en toedienen van psilocybine, ging de klinische studie van de psychiatrische afdeling van UVC Brugmann begin maart van start. Tot hiertoe namen al zo'n vijf mensen deel aan het gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek. Sommige deelnemers krijgen een hoge dosis toegediend, anderen een lage, wat inzicht moet verschaffen in de concrete effecten van psilocybine bij dit type van behandeling. De geselecteerde patiënten zijn tussen de 21 en 64 jaar oud en worden gescreend aan de hand van zeer strenge criteria. Personen met psychotische of bipolaire stoornissen, of mensen met eerste- of tweedegraads familieleden met dergelijke stoornissen, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. De deelnemers worden ook van begin tot eind begeleid.Het onderzoek zal twee jaar duren en het is de bedoeling dat de onderzochte stoffen nadien in therapeutische doses zouden kunnen worden gebruikt voor toekomstige psychiatrische behandelingen.Bron: Belga