...

Gemiddeld stijgen de uitgaven van geneesmiddelen voor kinderen jaarlijks met 9,8 procent. Dat heeft minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx geantwoord op de schriftelijke vraag van Alexandra Colen (VB). De cijfers zijn gebaseerd op Farmanet, wat wil zeggen dat het gaat om specialiteiten die zijn afgeleverd in een apotheek opengesteld voor het publiek en terugbetaald door het Riziv. Rotavirus Dat de uitgaven voor geneesmiddelen voor kinderen zo spectaculair gestegen zijn, heeft alles te maken met de terugbetaling van het vaccin tegen het rotavirus (eind 2006) bij kinderen jonger dan 6 maanden en het (eind 2007) vergoedbaar worden van het vaccin tegen het humaan papillomavirus voor meisjes tussen de 12 en 15 jaar. Het effect van die terugbetaling wordt in 2008 nog versterkt omdat op dat moment het vaccin tegen het humaan papillomavirus vergoedbaar werd voor alle meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Volgens de minister is er ook een grotere terugbetaling omdat de 'kleine' risico's voor de zelfstandigen mee in de uitgaven zijn opgenomen. Alleen al daardoor is er een globale stijging van 5 procent genoteerd. Vroege diagnose "Maar", zo zegt de minister, "omdat aandoeningen zoals allergie en astma bij jongeren nu veel sneller worden gediagnosticeerd, gebeurt er ook een betere begeleiding en een betere opvolging. Geneesmiddelen nemen daar een belangrijke plaats bij in". Antidepressiva Een bijzondere vraag van Alexandra Colen - die ze trouwens al eind 2010 stelde maar waar pas nu een antwoord op is gekomen - gaat over het gebruik van antidepressiva bij kinderen. Het gaat daarbij vooral om selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's). In de periode 2004-2009 zijn de uitgaven voor antidepressiva voor kinderen met 43,5 procent gedaald, een gemiddelde daling met 10,8 procent per jaar. Volgens de minister heeft die daling waarschijnlijk te maken met de internationale waarschuwingen rond het verhoogde risico op suïcide bij kinderen en jongeren die antidepressiva slikken.