...

Om de aard, de prevalentie en de incidentie van deze GGP aan te tonen, werden er in diverse landen verschillende classificatiesystemen ontwikkeld. Op basis van de indeling van het Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) werd een registratieformulier voor GGP ontwikkeld en de gebruiksaanwijzing ervan werd aangepast voor gebruik door de Belgische officina-apothekers. Het doel van deze studie bestaat erin de efficiëntie van dit classificatiehulpmiddel te beoordelen.