...

Het hoofdstuk 'harmonisering sociaal statuut' is een van de uitgebreidste van deze potpourriwet. Meer zorgberoepen krijgen toegang tot het systeem van een sociaal statuut wanneer ze zich houden aan de afgesproken tarieven, dankzij het meer 'generiek' maken van de wet. ElektronischHet raakte intussen bekend dat de verplichting om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven pas zal ingaan op 1 januari 2020. Maar voordat de minister deze verplichting kan opleggen, moet ze van de wetgever eerst die bevoegdheid krijgen - die had ze blijkbaar nog niet.Deze wet diverse bepalingen vult in ieder geval deze lacune. De minister kan ook de uitzonderingen op deze verplichting vastleggen. En ze mag het gebruik van één authentieke bron van geneesmiddelen opleggen voor het goede verloop van de procedure.De wet geeft de minister ook de bevoegheid het eAttest verplicht te maken. De regeling wordt dezelfde als voor eFact. Het Verzekeringscomité legt voor iedere categorie van zorgverleners de elektronische procedure vast. Twee jaar nadat de Koning deze werkwijze voor de betrokken zorgverleners dan toepasbaar maakt, wordt het gebruik van het eAttest automatisch verplicht.De Koning, de minister dus, kan ook bepalen wie nog een tijdelijke uitzondering kan krijgen.Verder kunnen vanaf 1 januari 2019 getuigschriften alleen nog on-line worden besteld.ApothekersEen wettelijke regeling wordt ingebouwd voor het toekennen van een kwaliteitspremie aan zorgverleners. In eerste instantie komt die regeling beschikbaar voor kinesitherapeuten, die zelf daarvoor wel het budget binnen hun begroting moeten vinden.Voor tandartsen versoepelt de wetgever de regels op de informatie die ze mogen geven over hun praktijk - dat naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Voor apothekers komen er een aantal maatregelen. Er komt een vergoeding voor 'farmaceutische zorg". De automatische retributie bij het overschrijden van de 'globale vergoeding' wordt geschrapt. Maar de overeenkomstencommissie moet bij een overschrijding wel compenserende maatregelen uitwerken.Een aanzet wordt gegeven op de hervorming van de wet op de spreiding van de apotheken. Wat de niet-conventionele praktijken betreft, kan niet de minister maar moet de wetgever beslissen of ze de deur op een kier zet naar andere praktijken buiten de vier uit de oorspronkelijke wet.OpvallendNog enkele opvallende bepalingen: Er zijn nog meer hoofdstukken over medische hulpmiddelen, het FAGG, het college klinische proeven, de maximumfactuur, de wetgeving op tabaksreclame (kleinere boetes voor kleinere handelszaken), de wet op verdovende middelen, de administratiekosten van ziekenfondsen.