...

De Vlaamse apotheek wordt gekenmerkt door een unieke laagdrempeligheid en een groot bereik, zonder patiëntenstops, zonder beperking van het aantal mensen dat kan worden geholpen en zonder afspraak. Om de expertise van de apotheker ten volle te blijven gebruiken, stelt het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) vijf aandachtspunten voor.In eerste instantie vraagt het VAN de erkenning van de apotheker als zorgverstrekker in Vlaanderen. Dat is vandaag nog steeds niet het geval.Het VAN vraagt ook de apotheker te betrekken bij screeningsprogramma's en hem te bevestigen in zijn rol als vaccinator. Ongeveer een derde van de bevolking wordt niet bereikt met bevolkingsonderzoeken. Door de laagdrempeligheid van de apotheker verwacht het VAN dat het aantal flink kan worden opgetrokken. "Overweeg ook om apothekers bij andere screeningsprogramma's te betrekken", geeft het VAN een tip aan de toekomstige Vlaamse regering. "Daar hoort natuurlijk een aangepaste vergoeding voor geleverde inspanning bij. Maar er kan worden verwacht dat die ruimschoots de uitgespaarde kosten waard is." Volgens dezelfde logica moet de apotheker worden bevestigd in zijn rol als vaccinator om de vaccinatiegraad verder op te trekken.Papieren schema'sDe lokale apotheker speelt een centrale rol in het medicatiebeleid door te helpen bij het verhogen van de zelfregie rond medicatiegebruik, door de opvolging van het veilige en efficiënte gebruik van acute medicatie en door de medicatiezorgcoördinatie voor chronisch zieke patiënten. Ook op risicovolle scharniermomenten zoals voor en na een ziekenhuisopname en bij opname in een woon-zorgcentrum staat de apotheker paraat. Daarom is het belangrijk dat hij beschikt over een performant systeem van gegevensdeling in de eerste lijn, dat toegankelijk is voor patiënten en zorgverstrekkers in de eerste en de tweede lijn. Dat ontbreekt vandaag. "Het is van absoluut belang dat er een efficiënte gegevensdeling komt tussen huisapothekers en huisartsen, ziekenhuizen en woon-zorgcentra. Zo'n systeem moet vlot, intuïtief en foutloos werken. Het ontbreken van een geïntegreerd, real-time bijgewerkt patiëntendossier, inclusief het medicatieschema, verplicht zorgverstrekkers anno 2024 nog te werken met papieren schema's en verschillende bronnen te consulteren om een volledig beeld te hebben van de situatie van de patiënt. Dit vraagt tijd en genereert kosten en menselijke fouten."Nieuwe samenwerkingsmodellen van apothekers moeten ondersteund worden. Het beeld van de apotheker in zijn apotheek met eventueel één assistent is anno 2024 zeker niet meer het enige praktijkmodel. Er bestaan vandaag zowel intra-als interprofessioneel nieuwe samenwerkingsmodellen. Zij verdienen volgens het VAN ondersteuningsmechanismen gelijkaardig aan Impulseo en VIPA.Ten slotte vraagt het VAN een structurele subsidiëring voor de kringwerking en een billijke vergoeding voor de apotheker-vertegenwoordiger in de zorgraad. "Alleen zo heeft een goed georganiseerde eerstelijn kans om zich duurzaam verder te ontwikkelen. Wordt de druk op de zorgverstrekkers te groot, dan dreigen we op termijn te evolueren naar zorgraden zonder lokale zorgverstrekkers. Dat is een scenario dat ten allen tijde vermeden dient te worden."