...

Het verlenen van zorg is meer dan een doosje geneesmiddelen over de toonbank schuiven of uitleggen hoe een patiënt zijn tanden moet poetsen. Het gaat om duidelijke communicatie, correcte opvolging van dossiers, service met de glimlach en nog veel meer. Alleszins veel meer dan er op de schoolbanken wordt aangeleerd. Management is meer dan intuïtie, het is soms louter kennis. Net die kennishiaten wil de ZorgCoach opvullen. Tijdens maandelijkse sessies brengt de ZorgCoach zorgondernemers bij elkaar in kleine interdisciplinaire groepen (apothekers, (huis)artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en leidinggevenden uit ziekenhuizen en woonzorgcentra). Twee of drie ervaren coaches begeleiden die sessies waarin de verschillende aspecten van management aangeleerd en geïmplementeerd worden. Het totale traject duurt drie jaar. Het project heeft als peter het Agentschap Ondernemen.