...

De werkgroep moet de ontwikkelingen opvolgen inzake de screening, onder meer nieuwe resultaten in de wetenschappelijke literatuur. Ze kan op vraag of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over gevolgde procedures, de kwaliteitsbewaking, de sensibilisering van de bevolking, en de afspraken in het draaiboek. De werkgroep wordt samengesteld door vertegenwoordigers van het Centrum voor Kankeropsporing, de Stichting Kankerregister, Kom op tegen Kanker, het Intermutualistisch College. Dr Bea Berghmans en prof. dr. Marc Peeters vertegenwoordigen de Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie. Huisarts Jessy Hoste zit in de werkgroep voor Domus Medica. Dr. Claude Cuvelier zit in de werkgroep namens de Belgische Vereniging voor Klinische Cytologie. Als expert is ook de Leuvens hoogleraar prof. dr. Eric Van Cutsem in de werkgroep opgenomen. Voorzitter is Pieter Vandenbulcke van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De nieuwe werkgroep moet haar activiteiten afstemmen met de al bestaande werkgroepen zoals de Vlaamse Werkgroep voor Monitoring Bevolkingsonderzoeken. Voor de administratieve ondersteuning staat het Agentschap in.