...

Het Medisch Farmaceutisch Comité, werkgroep EMV, van het UZ Leuven werd genomineerd voor de 'Prijs excellentie in ziekenhuismanagement' met het project 'veilig voorschrijven via het EMV'. Geneesmiddelen Klassiek bevat het EMV in Leuven bij het voorschrijven van geneesmiddelen voor gehospitaliseerde patiënten ondersteuning naar keuze van medicijn, dosis, toedieningsfrequentie en -route. Begin 2010 kwam daar de module geneesmiddel-geneesmiddelinteractie bij. Het risico op een interactie tussen twee voorgeschreven medicijnen wordt weergegeven op drie ernstniveaus. Het eerste niveau betreft een zeer ernstige, potentieel levensbedreigende interactie. De arts moet dan het voorschrift annuleren of een motivatie ingeven via bevestiging met paswoord. Op het tweede niveau, ernstige interactie, verschijnen op het infoscherm de risico's en bijhorende uitleg. Het derde niveau zijn 'andere interacties' waarover informatie kan bekeken worden via de infomodule van het EMV. Basis voor de gegevens is de Delphi Care interactiedatabank (april 2011). Het UZ Leuven stuurde de indeling volgens ernst bij in functie van metingen in het systeem. Allergie en zwangerschap In de loop van 2010-2011 werden andere modules toegevoegd. Het risico op in het KWS-geregistreerde allergische reacties met het geneesmiddel wordt op ernstniveau aangegeven. Bij allergieën gespecifieerd als anafylactische shock, angio-oedeem, Stevens-Johnson syndroom of Lyell syndroom, astma, kortademigheid of urticaria moet de arts het voorschrift annuleren of het motiveren alvorens voor te schrijven. Gaat het om een allergische reactie als rash, jeuk zonder huiduitslag of 'andere' dan geeft het scherm meer informatie over de interactie. Het risico van een voorgeschreven geneesmiddel bij mogelijk zwangere patiënten tussen de 16 en 55 jaar wordt op drie niveaus weergegeven. Bij een gekende contra-indicatie toont het scherm gegevens over de interactie voor patiënten met een geregistreerde zwangerschap in de KWS-probleemlijst en dit volgens zwangerschapstrimester en lactatieperiode. Dit voor een periode van tien maanden voor tot één maand na de vermoedelijke bevallingsdatum. Het tweede niveau is als er onvoldoende informatie gekend is. De gegevens kunnen dan bekeken worden via de infomodule in het EMV. Het derde interactieniveau betreft als 'veilig' beschouwde geneesmiddelen. Basis voor de adviezen is de Cybele databank. Voeding en duplicatie Gegevens over mogelijke interacties tussen het geneesmiddel en voedingsbestanddelen kunnen bekeken worden via de infomodule. Ze geven risico's op één ernstniveau weer. De module is actief voor zuivelproducten, sondevoeding, alcohol en pompelmoes(sap). Nog in uitwerking is de geneesmiddelduplicatiemodule. Ze controleert op dubbele voorschriften van binnen één dag voorgeschreven producten uit dezelfde groep. Via maandelijkse boordtabellen volgt het directiecomité de effecten van de interactiemodules systematisch op. Dat laat gericht bijsturen en verbeteracties toe. Het Medisch Farmaceutisch Comité bekijkt driemaandelijks voor geneesmiddel-geneesmiddelinteracties de kwaliteit van de motivatie bij het overrulen van een waarschuwing. u