...

Het is voor de derde keer dat de Edelman Health Barometer wordt uitgevoerd en er zijn duidelijk verschuivingen merkbaar, vindt Richard Edelman, CEO van het gelijknamige onafhankelijke onderzoeksbureau. Die verschuivingen zijn zichtbaar in de perceptie van gezondheid en de manier waarop met gezondheid wordt omgegaan. Gezondheid is niet langer 'afwezigheid van ziekte'. Acht op de tien bevraagden heeft het over een algemeen welbevinden dat verder gaat dan zich fysiek goed voelen. Opvallend is trouwens ook dat gezondheid in de eerste plaats gerelateerd wordt met zichzelf en de eigen manier van leven. Drie op de vier ondervraagden vinden dat zij zelf hun levensstijl in handen hebben, en wat je zelf kunt controleren heeft de meeste impact op onze gezondheid. Op de tweede plaats - na levensstijl - komt voeding, daarna omgeving en pas als laatste het gezondheidssysteem dat door de overheid wordt aangeboden. Zelfreflectie De mens doet ook meer en meer aan zelfreflectie en slaat 'mea culpa' omdat hij zelf 'niet voldoende beweegt' (49 %) of 'zijn voedingspatroon onvoldoende evenwichtig maakt' (36 %). Bij wie toegeeft er ongezonde gewoonten op na te houden, staan 'gebrek aan lichaamsbeweging' (55 %) en 'roken' (41 %) nog altijd op kop. Maar de mens is vol goede wil, al blijft het vaak niet lang duren. Meer dan zes op de tien ondervraagden hebben echt geprobeerd om hun negatieve gewoonten af te leren. De helft daarvan is ondertussen hervallen. Opvallend - maar niet verwonderlijk - is dat vooral de jonge mensen op zoek naar hulp, het internet raadplegen. Het is ook die groep die zich het meest enthousiast richt op de nieuwe media om meer te weten te komen over gezondheid. Toch blijven vooral de 'oude' informatiebronnen voor bijna alle ondervraagden de meest betrouwbare. De dokter staat op nummer 1 (88 %), onmiddellijk gevolgd door de apotheker (81%) en de verpleegster (77 %). Familie scoort met 55 procent veel lager. Beroemdheden die hun gezondheidsperikelen met de wereld delen, staan helemaal onderaan (17 %), net als CEO's (22 %) en... journalisten (29 %). Betrouwbaar De farma mag nog een negatief beeld oproepen, toch vindt een op de twee Europeanen de farmaceutische expertise betrouwbaar. Dit is trouwens de laagste score. Azië scoort hier met 70 procent het hoogste. Europa scoort trouwens ook op andere onderdelen anders dan de rest van de wereld. Zo schatten de Europeanen het aandeel van familie en vrienden in zowel levenswijze als voeding, omgeving én zorgsystemen veel hoger in dan de ondervraagden uit de rest van de wereld. De industrie heeft, volgens de ondervraagden een belangrijke taak. Daarbij gaat het niet alleen om farma-industrie, maar ook (en vooral) over de voedingsindustrie. Maar ook de gewone werkgever moet investeren in de gezondheid van de werknemer, vinden ze.