...

Het nieuwsbericht over de honoraria voor vaccinatie tegen covid-19 die apothekers, verpleegkundigen en artsen mogen aanrekenen, verscheen op 29 juli 2022 op de website van het Riziv. De honoraria zouden al in voege zijn sinds 18 juli 2022."Met de publicatie van deze info heeft het Riziv gevolg gegeven aan een ontwerp-KB van minister Vandenbroucke dat tot op vandaag nog niet in het Staatsblad is verschenen en dus onmogelijk al uitgevoerd kan worden", meldt voorzitter dr. Johan Blanckaert. "Voor Bvas gaat het om een administratieve anomalie die onmiddellijk rechtgezet moet worden."Ongehoord"De leden van het Verzekeringscomité van het Riziv konden in de week van 18 tot 25 juli schriftelijk stemmen over het ontwerp-KB. Bvas vindt het ongehoord dat het Riziv laat uitschijnen dat de honoraria al in voege waren op het moment dat de schriftelijke bevraging in het Verzekeringscomité van start ging."Het resultaat van de stemming is overigens nog niet meegedeeld, stelt het artsensyndicaat vast. "Wij vragen met aandrang om het misleidende nieuwsbericht onmiddellijk van de Riziv-website te verwijderen en het resultaat van de stemming officieel bekend te maken."