...

Louis Ide (N-VA) trok met zijn vraag naar minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Om zeer duidelijk te zijn: het gaat om de overbrenging van een apotheek, niet om een nieuwe vestiging. Dat laatste kan immers niet door het moratorium op apotheken in België. Een moratorium waarvan mevrouw Onkelinx nu al heeft gezegd dat ze geen enkele reden ziet om die niét te verlengen. Een gloednieuwe, extra apotheek wordt dus moeilijk. Maar een overbrenging moet kunnen, denken vele apotheken. Disputen Gezien het aantal disputen voor de Raad van State mag het duidelijk zijn dat dit niet zo evident is. Zoals Onkelinx al zei (zie blz. 1) zijn er twee voorwaarden: enerzijds moet de overbrenging plaatsvinden in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente. Dat laatste kan echter alleen maar als het aantal apotheken per inwoner in de gemeente waarin de apotheek wordt gesloten, na de overbrenging niet lager ligt dan het aantal dat volgens de wet geopend kan worden. Om duidelijk te zijn: de apotheker die verhuist naar een andere gemeente mag zijn eigen gemeente niet 'ontgrieven'. Geografische spreiding Een betere geografische spreiding heeft te maken met de afstanden tussen de dichtstbijgelegen apotheken. Er is een betere spreiding als na de overbrenging de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde apotheken groter is dan de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde apotheken voor de overbrenging. Demografische spreiding Een betere demografische spreiding van apotheken heeft te maken met de inwoners. Er is een betere demografische spreiding als na de overbrenging het aantal inwoners in de vooropgestelde invloedssfeer van de geplande apotheek groter is dan het aantal inwoners in de invloedssfeer van de apotheek op de huidige vestigingsplaats.