...

De Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK) - die de gegevens publiceerde - nuanceert de cijfers enigszins door te stellen dat ze geen zicht heeft op het aantal maagzuurremmers zonder voorschrift die via de drogisterijen over de toonbank zijn gegaan. Maar de daling in verkoop zal geenszins gecompenseerd worden door de meerverkoop in drogisterijen. Tot 1 januari 2012 waren maagzuurremmers in Nederland ondergebracht in het basispakket binnen de gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat elke zorgverzekeraar ze terugbetaalde. Door de verwijdering ervan uit het basispakket worden maagzuurremmers nu alleen vergoed als patiënten ze langdurig nodig hebben. Bij een eerste verstrekking moeten de patiënten het middel zelf betalen. De SFK heeft vastgesteld dat, door de maatregel, oudere patiënten die voor het eerst een NSAID gebruiken, nu minder vaak maagbeschermers slikken. Einde vorig jaar was de combinatie NSAID-maagzuurremmer nog 83 procent, nu is dat 78 procent. Al zegt de SFK dat die cijfers enigszins gekleurd zijn omdat patiënten die hun NSAID en hun maagzuurremmer bij twee verschillende apothekers halen, niet in de lijst opgenomen zijn. Dat de cijfers indicatief zijn voor de realiteit, wordt echter wel bevestigd door de vaststelling dat het aantal ouderen dat een risico loopt op een maagbloeding door het gebruik van een NSAID gestegen is.