...

Vooral de huisartsen zijn de grootste voorschrijvers van sterke pijnstillers. 47 procent van alle voorschriften voor verdovende middelen kwamen van huisartsen en 17 procent van internisten. Bij de sterke pijnstillers was die opdeling nog meer uitgesproken: 56 procent daarvan werd door huisartsen voorgeschreven, 22 procent door internisten. Die cijfers betekenen een stijging met 50 procent over de afgelopen zes jaar, en dat is te veel. Nochtans is de Duitse wet op het verstrekken van verdovende middelen strikt gereglementeerd. De apotheker moet de middelen ook onder strikte voorwaarden opslaan en moet aan allerlei administratieve voorwaarden voldoen vooraleer hij de middelen kan en mag afleveren. De apotheker krijgt daarvoor een speciale afleververgoeding van 0,26 euro. Maar ook de voorschriften zelf zijn strikt gereglementeerd.