...

Apothekers - zij het niet alle apothekers - zijn al veel langer vragende partij om vaccinaties toe te mogen dienen. Als apothekers het zouden mogen doen, zo stellen ze, dan betekent dat een consultatie bij de arts minder. De artsen wisten niet hoe ze luid genoeg hun protest tegen dit idee moesten laten klinken. Een vaccinatie betekent nog altijd een risico, hoe klein het ook moge zijn, stelden ze. De enige bedoeling van de overheid was echter om het aantal vaccinaties te doen stijgen en de bevolking weerbaarder te maken tegen bepaalde aandoeningen. "Ik hoop in ieder geval dat deze wijziging een positieve invloed zal hebben op het aantal vaccinaties bij onze bevolking", zegt de minister. De verpleegkundigen beslissen zelf niet over een vaccinatie. Het is nog altijd de arts die ze voorschrijft. Verpleegkundigen helpen de artsen door de vaccinatie toe te dienen. Daarbij zouden ze moeten weten hoe te handelen en welke arts ze kunnen bereiken in geval van complicaties. Minister De Block zegt ook dat ze in de eerste plaats de preventieve overheidsdiensten viseert als plaats van vaccinatie door verpleegkundigen, zoals Kind en Gezin. Maar door deze wijziging kunnen ook thuisverpleegkundigen op de vooravond van het griepseizoen griepvaccinaties toedienen aan kwetsbare groepen. Apotheker Het had niet beter gepland kunnen zijn, maar net op het moment dat mevrouw De Block het persbericht verstuurde, geraakten de resultaten bekend van een enquête door het Franse SatisPharma/Opinion Way bij een kleine 6.000 patiënten. Daaruit blijkt dat 78 procent van de ondervraagden het liefst zijn vaccin in de apotheek zou krijgen. Slechts 14 procent vindt dat minder gepast en amper 8 procent is er tegen. Negen op de tien ondervraagden heeft ook het volle vertrouwen in de apotheker als het gaat om het toedienen van een vaccin. Als men dan gaat doorvragen en wil weten hoeveel van de ondervraagden effectief een officina zou binnenstappen voor een vaccin, dan antwoordt 74 procent positief. Opvallend is wel dat het percentage hoger ligt bij de patiënt dan bij de apotheker. Slechts 55 procent van de Franse apothekers zegt dat hij effectief zou ingaan op de mogelijkheid van vaccinatie in de officina. Net zoals in ons land zijn de apothekers verdeeld.Lequotidiendumedecin.fr