...

Vanaf 1 januari 2015 moet elke actieve officina-apotheker (of hij nu titularis, adjunct of vervanger is) navorming volgen. Of die apotheker deeltijds of voltijds werkt, doet er niet toe. De navorming is voor iedereen.Elke apotheker is verplicht om jaarlijks 20 vormingspunten te verzamelen. Die punten kun je verwerven door opleiding te volgen of te geven. Elk uur vorming wordt 'beloond' met een tot vier punten. De waarde van de punten hangt af van het domein dat aan bod komt en of de puntenverzamelaar les volgt of les geeft.Evenwichtige verdelingHet staat de apotheker vrij om zijn vormingsprogramma samen te stellen maar hij moet elke gevolgde opleiding wel noteren in het kwaliteitshandboek. Het gemiddelde van 20 punten per jaar wordt bekeken op basis van een periode van drie jaar en er moet een evenwichtige verdeling zijn over de drie jaar. Wie het ene jaar wat punten tekort komt, kan het volgende jaar een inhaalbeweging maken.Niet elke opleiding komt trouwens in aanmerking om punten te verzamelen. In het KB worden duidelijk drie domeinen omschreven:• Farmaceutische wetenschappen • Farmaceutische zorg • Gezondheid en samenlevingDe eerste twee domeinen worden beloond met twee punten per gevolgd opleidingsuur, voor 'gezondheid en samenleving' is dat één punt per opleidingsuur. Bovendien stelt het KB dat minstens 16 van de 20 opleidingspunten uit de eerste twee domeinen moeten komen. Acht punten mogen wel verzameld worden via afstandsonderwijs (e-learning).Er mag maximaal zes uur op één dag onderwezen wordt. Het KB is daar trouwens erg streng in: een opleiding die na 11 uur van start gaat, mag niet meer dan vier uur duren. Een avondopleiding (na 17 uur) mag niet meer dan drie uur duren. Een lesgever mag de punten verdubbelen.Erkende opleider?Wie kan een opleiding aanbieden? In principe iedereen, al moet de opleiding wel erkend worden door APB en Ophaco. Elke apotheek moet een jaarlijks rapport van de gevolgde opleidingen van alle werknemers overmaken aan de beroepsvereniging. De titularis moet er zorg voor dragen dat al zijn personeelsleden in orde zijn.Het controlerende orgaan voor de permanente vorming is het FAGG. De farmaceutisch inspecteur mag het overzicht opvragen en controleren. Haalt een apotheker zijn punten op drie jaar niet, dan kan hij een blaam krijgen. Blijft hij in de boosheid volharden, dan riskeert hij een schorsing.