...

Van Grootenbrulle wilde duidelijk weten hoe het overleg over de verplichte bijscholing voor apothekers verloopt. Minister Onkelinx gaf eerst een overzicht van wat er nu al verplicht is, wat er staat in de 'Gids voor Goed Officinale Farmaceutische Praktijken' en wat er van de apotheker nu al wordt verwacht, ook via het nieuwe honoreringssysteem. Tot zover niets nieuws.