...

We waren een beetje verrast. Zelf waren we de nieuwe regelgeving die ergens in 2013 van kracht zal worden bijna vergeten. Maar niet zo met de patiënt die afhankelijk is van deze siropen om zijn roes te beleven of te versterken. Omdat we zelf wel eens wilden weten of dit nu een reële tendens is of alleen zeer regiogebonden, begonnen we op de beurs zelf apothekers die langs onze stand passeerden te bevragen. Laat ons duidelijk zijn: meer dan twee op de drie apothekers hebben helemaal niets gemerkt. Maar toch meer apothekers dan we dachten gaven aan dat ze toch echo's van bepaalde patiënten hadden gehoord of gemerkt hadden dat het hoestseizoen net iets enthousiaster van start is gegaan. Eén apotheker vertelde ons dat zij zeker wist dat het voor bepaalde patiënten een probleem zal worden, maar 'dat ze in de buurt waar ik mijn officina openhoud zo arm zijn dat ze geen stock kunnen aanleggen'.