...

Een aantal kranten haalde een rapport aan dat was verschenen in de Journal of Clinical Oncology waarin werd gesteld dat er een mogelijk verband is tussen het frequente gebruik van paracetamol en het ontstaan van allerlei hematologische maligniteiten, waaronder bloedkanker. Dat zou vooral het geval zijn bij patiënten, ouder dan 50 jaar die dagelijks paracetamol innemen. Leukemie? Uit de studie blijkt dat patiënten die frequent paracetamol hadden ingenomen (minstens 4 dagen per week gedurende minstens 4 jaar) een verhoogd risico hadden op o.a. myeloïde leukemie. Dat is een relatief risico van 1,84 (95 % betrouwbaarheidsinterval van 1,35 tot 2,50). Maar voor acetylsalicylzuur of NSAID's werd geen verhoogd risico gevonden.