...

Een online programma dat effectief werkt. Het zelfhulpprogramma 'Kleur je leven' wil mensen helpen die actief iets willen doen aan hun depressieve klachten. De website is interactief en werd ontwikkeld door het Trimbosinstituut (landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg) en gesubsidieerd door de overheid. Mensen die de acht lessen op internet volgen zouden beter in staat zijn om hun depressieve klachten te kaderen waardoor deze verminderen en waardoor minder mensen uiteindelijk in een ernstige depressie belanden. De site is vooral laagdrempelig en de patiënt houdt zelf de controle. Bij inschrijving wordt het profiel door een psycholoog geëvalueerd. Die bekijkt of online zelfhulp voor desbetreffende patiënt een meerwaarde kan bieden.